OP DE GROND

Tijdens WOI vond op 22 april 1915 voor het eerst een gasaanval plaats in Ieper.

Daarmee blijft Ieper voor eeuwig aan de eerste grootschalige inzet van het gaswapen gehecht.

Ter herdenking schreef Hannelore 100 jaar later het lied "Op de grond", op basis van getuigenissen van overlevenden. Ze beschreven de complete stilte die er heerste, de snelheid waarmee slachtoffers stikten, de angst, de paniek, maar ook de berusting, het beseffen dat je verslagen bent, het opgeven.

Op 11 november 2018 zond VRT het programma "Nooit meer ten oorlog" uit,

100 jaar naar de Wapenstilstand van 1918.

De pakkende getuigenis van Artino Van Damas, oorlogsfotograaf en Syriër,

die met eigen ogen kon zien welk leed nog steeds ontstaat door het gebruik van chemische wapens, werd gelinkt aan de aanvallen uit WOI, waarvan toen gehoopt werd dat ze nooit meer zouden plaatsvinden. 

Herbekijk de pakkende reportage hier.

Voor amper 0,99€ kan je het lied "Op de grond" aankopen.

De opbrengst gaat integraal naar The Syrian Campaign en naar de kinderen

in Syrië die het slachtoffer zijn geworden van gasaanvallen. 

OP DE GROND

Als ge uw stem verliest zonder roepen

Als ge verdrinkt zonder water

Als er nog zoveel is da ge wilt doen

Maar er is geen later meer

Als ge denkt dat er nog genoeg tijd is

Met iedereen die ge graag ziet

En ze schieten, ze schieten dat aan flarden

Dan rest er enkel nog verdriet

Als 't op u afkomt, in alle stilte

Den dag zo donker als de nacht

Als ge 't niet hebt zien komen

Is alles onverwacht

Maar ik leg mijn hoofd op de grond

Ik leg mijn hoofd op de grond

Hoor hoe de wereld rondom ons verstomt

Laat alles maar komen zoals het komt

Als ge uw ogen niet gesloten hebt en toch, het beeld is weg

Als ze u niks meer vragen, omdat ge toch al niks meer zegt

Als uw hoofd alles wil blijven geven

Maar 't is alleen uw hart dat nog klopt

Als ge moet lopen, moet lopen voor uw leven

Maar de klok, de klok is al gestopt

 

Als 't op u afkomt, in alle stilte

Den dag zo donker als de nacht

Als ge 't niet hebt zien komen

Is alles onverwacht

Maar ik leg mijn hoofd op de grond

Ik leg mijn hoofd op de grond

Hoor hoe de wereld rondom ons verstomt

Laat alles maar komen zoals het komt

Zie de mensen zwaaien

Zie de mensen zwaaien

Zonder 'goeiendag'

Zie de mensen zwaaien

Zie de mensen zwaaien

Maar er is niemand die nog lacht

Maar ik leg mijn hoofd op de grond

Ik leg mijn hoofd op de grond

Hoor hoe de wereld rondom ons verstomt

Laat alles maar komen zoals het komt

© Hannelore Bedert